Partners

Fight Team Schiedam heeft meerdere samenwerkingspartners.
Door deze samenwerkingen is het mogelijk om ons te blijven ontwikkelen en iets terug te kunnen doen voor de maatschappij.

Stichting Samen Sterker
Fight Team Shiedam werkt voor alle maatschappelijke inzet voor verschillende doelgroepen samen met Stichting Samen Sterker.

Cross Media Nederland
Geeft commercieel advies en draagt bij aan de ontwikkeling van de sportschool.

Jeugdfonds Sport
Niet alle ouders hebben voldoende geld om contributie te betalen. Via het Jeugdfonds Sport is het soms mogelijk deze vergoed te krijgen. Fight Team Schiedam is aangesloten bij het fonds.

Lyceum Schravelant
Leerlingen komen op de locatie van Fight Team Schiedam om kennis te maken met andere sporten buiten de gymlessen van school.

Lyceum Schravelant
Leerlingen komen op de locatie van Fight Team Schiedam om kennis te maken met andere sporten buiten de gymlessen van school.

MEE
Samen met MEE zet Fight Team Schiedam zich in voor mensen met een beperking. Vechtsport biedt vele voordelen om mensen te helpen in hun ontwikkeling.

Pameijer
Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. Samen helpen we mensen om mensen bij elkaar te brengen en sterker te maken.

Gemeente Schiedam
Met elkaar zoeken we naar mogelijkheden om vraag en aanbod tussen verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen op het gebied van beweging.